AVAZ Bülten – Ağustos 2019 AVAZ Newsletter – August 2019

AVAZ Bülten – Ağustos 2019 | AVAZ Newsletter – August 2019
View this email in your browser
AVAZ Bülten – Ağustos 2019                     AVAZ Newsletter – August 2019

Eğitim & Etkinlikler

AVAZ, Şanlıurfa’da mülteci ve yerel topluluk üyesi çocuklar ve aileleri arasındaki sosyal uyumu teşvik amacıyla 10-18 yaş arası çocuklar için Concern Worldwide desteğiyle spor ve kodlama faaliyetleri içeren Yaz Aktiviteleri düzenliyor. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunarak ve aralarında iyi ilişkiler kurmalarına destek vererek bu amacı gerçekleştirmek için, AVAZ ilk etapta 32 çocuğa futbol, basketbol, voleybol, badminton ve kodlama, 3D yazıcı, Arduino kodlama alanlarında eğitim sağladı. 
https://www.avaz.org.tr/haber-duyurular/2019/summer-activity-yaz-aktiviteleri/


Trainings & Activities

Under the support of the “Concern Worldwide”, AVAZ holds Summer Activities in sports and coding, for children between 10-18 years of age in order to foster social integration between refugees and local children and their families. To achieve this goal via contributing children’s physical and mental development and supporting them to cement good relations with each other, AVAZ has provided training service to 32 children at first hand in football, basketball, volleyball, badminton and coding, Arduino, 3D printing.
https://www.avaz.org.tr/haber-duyurular/2019/summer-activity-yaz-aktiviteleri/

Yemeğin Birleştici Gücüyle Sosyal Uyum Fırsatı!

AVAZ, yemek yapmanın birleştirici gücünden yararlanarak, sosyal uyum şansı erkekler ve çocuklara göre oldukça düşük olan mülteci ev kadınlarını Şanlıurfalı hemcinsleriyle birlikte Dostluk ve Uyum Mutfağı’nda ağırlayacak. 2020 yılında başlatılması planlanan projemize fikri, maddi ya da moral destek vermek isteyen tüm sivil toplum dostlarını OPENIDEO bağlantısını ziyaret etmeye çağırıyoruz. 8 Eylül’e kadar yorum ve görüşlerinizle katkı vermek için:

https://challenges.openideo.com/challenge/2019-bridgebuilder-challenge/ideas/combining-power-of-cooking

Social Integration through the Combining Power of Cooking!

Taking advantage of the combining power of cooking, AVAZ is going to host local and refugee housewives, whose chance of social cohesion is relatively low compared to men and children, in “Friendship and Harmony Kitchen” in Şanlıurfa. We invite all civil society friends who’d like to provide intellectual, financial or moral support to our project planning to be launched in 2020, to visit OPENIDEO web site. To contribute with your creative opininon and comments please click the below link until September 8: https://challenges.openideo.com/challenge/2019-bridgebuilder-challenge/ideas/combining-power-of-cooking

Django Workshop

“AVAZ Derneği Temmuz ayında da gençlerin teknoloji temelli çalışmalarını desteklemeyi sürdürdü. Kodluyoruz ekibinin Şanlıurfa’da düzenlediği Bootcamp ofisimizde gerçekleşti. 
Django Workshop’ta; “Temel Python, Django Hazır Admin Paneli ve Paneli Özelleştirme, Makale Uygulaması Yapımı” konularına değinildi.

In July, the AVAZ Association continued to support technology-based efforts by young volunteers. Bootcamp, organized by the Kodluyoruz team took place in our office in Şanlıurfa. Basic Python, Django Ready Admin Panel and Panel Customization, Article Application Making were discussed at Django Workshop.


https://www.avaz.org.tr/haber-duyurular/2019/avaz-ofisinde-django-workshop/

Coordination Meeting / Koordinasyon Toplantısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen aylık STK toplantısı AVAZ ofisinde gerçekleşti.

Monthly NGO meeting realized under the coordination of Şanlıurfa Provincial Directorate of Family, Labor and Social Services was held in AVAZ.

https://www.avaz.org.tr/haber-duyurular/2019/koordinasyon-toplantisi/

For sake of solidarity with civil society, AVAZ Association opens its office to NGO representatives who visit Şanlıurfa and are in need of office for short term use.  When your travel plan becomes clear, write to us via avaz@avaz.org.tr let’s meet and share our office 🙂
AVAZ Derneği, sivil toplumla dayanışma adına, Şanlıurfa dışından gelip kısa süreli kullanım için ofise ihtiyaç duyan STK temsilcilerine kapılarını açıyor. Seyahat planınız netleştiğinde bize avaz@avaz.org.tr’den yazın, hem tanışalım hem ofisimizi paylaşalım 🙂

For cooperate, sponsorship and donations :

avaz@avaz.org.tr

Kamberiye Mah. Harran Üniv Cad. Zafer İşhanı A Blok Apt. No: 7/13 Haliliye / Şanlıurfa / TÜRKİYE
+90 414 313 69 92
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AVAZ ASSOCIATION · Kamberiye Mah. Harran Üniv Cad. Zafer İşhanı A Blok Apt. No: 7/13 · haliliye · Sanliurfa 63040 · Turkey

Email Marketing Powered by Mailchimp
AVAZ Derneği | AVAZ Association | +90 414 313 69 92 | avaz@avaz.org.tr |
Kamberiye Mah. Harran Üniv Cad. Zafer İşhanı A Blok Apt. No: 7/13 Haliliye / Şanlıurfa / TÜRKİYE