AVAZ Bülten – Haziran 2019 AVAZ Newsletter – June 2019

*|MC:SUBJECT|*

View this email in your browser
AVAZ Bülten – Haziran 2019                            AVAZ Newsletter – June 2019
Ekibimizle Tanışın! 🙂

Meet our team! 🙂

Şanlıurfa’da Genç Kızlar ve Kadınların Eğitimi için AVAZ-Rockflower Ortaklığı
 

AVAZ Derneği, küresel hayırseverlik birikimini kadınların ve genç kızların hayatlarını iyileştirmek ve gelişimlerine katkı vermek isteyen gelişmekte olan ekonomilerdeki yerel girişimlere aktarmak amacı güden uluslararası aracı hayırseverlik girişimi Rockflower Foundation ile bir işbirliği başlattı. AVAZ ve Rockflower, Şanlıurfa’da bir kadın teknoloji eğitim merkezi WTEC’i kurmayı amaçlayan yeni AVAZ projesine fon sağlamak amacıyla dayanışma içinde çalışacak. WTEC’de, Şanlıurfa’daki yerel ve mülteci topluluk üyesi risk altındaki genç kızlar ve kadınlar için çeşitli alt alanlarda teknoloji eğitimleri verilecek.
 

AVAZ-Rockflower Cooperation for Education of Women & Girls in Şanlıurfa

AVAZ Association has just started a cooperation with the international intermediary venture philantrophy fund Rockflower Foundation, which connects global philanthropic capital to local initiatives in emerging economies seeking to improve and elevate the lives of women and girls. In order to raise fund for a new project aiming to establish the Women’s Technology Education Center (Şanlıurfa-WTEC) in Şanlıurfa two organizations will work in solidarity. In the WTEC, at-risk girls and women of the local and refugee communities in Şanlıurfa will be provided with technology education in various sub-areas.

AVAZ Derneği ile GAP Kadın ve Çocuk Derneği arasında Mardin’de, özellikle mülteciler, sığınmacılar ve dezavantajlı konumda olan bütün kesimler başta olmak üzere toplumun desteklenmesi, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

 

AVAZ Association has signed a cooperation protocol with the GAP Child and Woman Association in Mardin province.
With this protocol, partners declared decide for working together to support the civil society activities, and the local community, ecpecially refugees, asylum seekers and other vulnerable groups.

Eğitim & Etkinlikler/Trainings & Activities

Concern Worldwide desteğiyle, Şanlıurfa’da Suriyeli ve yerel halk arasında toplumsal uyumu desteklemek ve 13-18 yaş aralığındaki çocukların sosyal becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak için düzenlediğimiz;
– Dijital Fotoğrafçılık
– Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı
– Kodlama, 3D Yazıcı, Arduino kursları başarıyla tamamlandı.

With the support of Concern Worldwide, summer courses (below listed) which were organized to support social adaptation between local and refugee communities in Şanlıurfa and to contribute to the development of children’s social abilities has successfully been completed. 
– Digital Photography,
– Internet and Social Media Tips for Safe Usage,
– Coding, Arduino and 3D-Printing

GDG Urfa – Study Jam

AVAZ Derneği, Haziran ayında da gençlerin teknoloji temelli çalışmalarını desteklemeyi sürdürdü. Google Development Group Urfa Ekibi (Google Gelişim Grubu-Urfa, GDG) tarafından düzenlenen Şanlıurfa’nın ilk Cloud Study Jam etkinliği, AVAZ ofisinde gerçekleşti. Suriyeli ve Şanlıurfalı 20 gencin katılımıyla gün boyu süren etkinlikte, Google tarafından Go ile yazılmış ve Cloud Native Computing Foundation tarafından desteklenen Kubernetes teknolojisini Google Cloud Expert Metin Seylan anlattı. Katılımcılar Google Cloud Platform üzerinde Kubernetes’i uygulamalı olarak deneyimlediler.

In June, the AVAZ Association continued to support technology-based efforts by young volunteers. The first ever Cloud Study Jam event of Şanlıurfa, organized by the Google Development Group Urfa Team (Urfa GDG), was held at the AVAZ office. During the day-long event with the participation of 20 young people, Google Cloud Expert Metin Ceylan explained the Kubernetes technology which is written with Go by Google and supported by the Cloud Native Computing Foundation. Participants also tried to work on Kubernetes through the Google Cloud Platform.
AVAZ Derneği, sivil toplumla dayanışma adına, Şanlıurfa dışından gelip kısa süreli kullanım için ofise ihtiyaç duyan STK temsilcilerine kapılarını açıyor. Seyahat planınız netleştiğinde bize avaz@avaz.org.tr’den yazın, hem tanışalım hem ofisimizi paylaşalım 🙂
For sake of solidarity with civil society, AVAZ Association opens its office to NGO representatives who visit Şanlıurfa and are in need of office for short term use.  When your travel plan becomes clear, write to us via avaz@avaz.org.tr let’s meet and share our office 🙂

For cooperate, sponsorship and donations :

avaz@avaz.org.tr

Kamberiye Mah. Harran Üniv Cad. Zafer İşhanı A Blok Apt. No: 7/13 Haliliye / Şanlıurfa / TÜRKİYE
+90 414 313 69 92
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
AVAZ Derneği | AVAZ Association | +90 414 313 69 92 | avaz@avaz.org.tr |
Kamberiye Mah. Harran Üniv Cad. Zafer İşhanı A Blok Apt. No: 7/13 Haliliye / Şanlıurfa / TÜRKİYE