Concern Worldwide-AVAZ Association Summer Activities August ‘19 – Şanlıurfa

Concern Worldwide desteğiyle, Şanlıurfa’da sosyal uyumu desteklemek ve çocukların bilimsel yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmak için düzenlediğimiz ”Kodlama, 3D Yazıcı, Arduino” Kursu başladı.

With the support of Concern worldwide, our course “Coding, 3D Printer, Arduino” that organized to support social adaptation and contribute to the development of children’s scientific ability has begun in Sanliurfa.

Concern Worldwide desteğiyle, Şanlıurfa’da sosyal uyumu desteklemek ve çocukların sportif yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmak için düzenlediğimiz “Futbol, Voleybol, Basketbol, Badminton” Kursu başladı.

With the support of Concern worldwide, our course “Football, Volleyball, Basketball, Badminton” that organized to support social adaptation and contribute to the development of children’s sporty abilities has begun in Sanliurfa

AVAZ Derneği | AVAZ Association | +90 414 313 69 92 | avaz@avaz.org.tr |
Kamberiye Mah. Harran Üniv Cad. Zafer İşhanı A Blok Apt. No: 7/13 Haliliye / Şanlıurfa / TÜRKİYE