Welcome to our website! Call us:0090 414 313 69 92 and send e-mail: avaz@avaz.org.tr

Hakkımızda

AVAZ Derneği, 2017’den bu yana, Güneydoğu Anadolu’da dezavantajlı konumdaki yerel toplum ve mülteci topluluk üyelerinin hayatlarını iyileştirmek ve onlara sürdürülebilir yaşam olanakları sunabilmek için çalışıyor. Bölgede sayıları milyonu bulan mültecilere ve ihtiyaç içindeki yerli halka kalıcı geçim kaynakları edinebilmeleri, sosyal haklara erişebilmeleri ve topluma entegre olabilmeleri için destek olmayı hedefliyor.
AVAZ’ın Kuruluşu
Avaz Derneği Tüzüğünde belirtilen amaçlara hizmet etmek maksadıyla 63-013-107 Kütük Numarasıyla kuruldu.
8 Ağustos
2017
Karaköprü İlçesi İş Birliği Protokolü / Cooperation Protocol For Future Projects In Şanlıurfa’s Karaköprü District
Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde; Karaköprü Belediyesi, Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaköprü Sosyal Hizmet Merkezi ve AVAZ Derneği arasında Karaköprü ilçesi sınırları içerisinde araştırma, proje geliştirilmesi ve yürütülmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. — AVAZ Association has signed a cooperation protocol with Karaköprü Municipality, Karaköprü District Directorate of National Education (MEM) and Karaköprü Social Services Center (SHM) in order to do research studies, to develop and implement social projects within the borders of Karaköprü district.
16 Ekim
2017
Almanya Ağ Oluşturma Ziyareti
Uluslararası Hareketlilik ve Ağ Oluşturma desteği sayesinde AVAZ Derneği adına Almanya’nın Berlin ve Erfurt kentlerinde göçmen ve mültecilerin entegrasyonları ve dayanıklılıklarının tesisi için çalışan farklı sivil toplum örgütleri, araştırma kuruluşları ve kamu kurumları ile bir araya gelerek hem Almanya’da uygulanan farklı yöntemler, faydaları ve eksiklikleri/zayıf noktaları üzerine toplantılar yaptık.
Almanya Ağ Oluşturma Ziyareti
20 Mart
2018
Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi
Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi kapsamında, Sawra Hanım’a destek olduk.

 

Ağustos
2018
Salih Artık Duyuyor!
Salih’i işitme cihazına kavuşturduk!

 

Kasım
2018
Kendi Hayatlarının ``Maker``ları Kadınlar!
Avustralya Türkiye Büyükelçiliği tarafından Desteklenen, Kendi Hayatlarının “MAKER”ları Kadınlar projemizi gerçeştirdik.

 

Ocak
2019
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Protokol
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Avaz Derneği arasında Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeliler, koruma statüsünde olan yabancılar ve Türk Vatandaşlarına yönelik; genel kurslar, dil kursları, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesine yönelik protokol imzaladık.
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Protokol
Nisan
2019
ISRAR Projesi kapsamında ACU & AVAZ İşbirliği
AVAZ, Şanlıurfa ve Mardin illerinde 18-35 yaş grubu Suriyeli gençlere yönelik mesleki eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve mülteci gençlerin işe yerleşmelerini desteklemek amacıyla  başlatılan ISRAR Projesi kapsamında Assistance Coordination Unit (ACU-Yardım Koordinasyon Birimi) ile ortak oldu.
ISRAR Projesi kapsamında ACU & AVAZ İşbirliği
Nisan
2019
AVAZ Derneği ile GAP Kadın ve Çocuk Derneği, İş Birliği Protokolü İmzaladı
AVAZ Derneği ile GAP Kadın ve Çocuk Derneği arasında Mardin’de, özellikle mülteciler, sığınmacılar ve dezavantajlı konumda olan bütün kesimler başta olmak üzere toplumun desteklenmesi, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.
AVAZ Derneği ile GAP Kadın ve Çocuk Derneği, İş Birliği Protokolü İmzaladı
Mayıs
2019
AVAZ Derneği | AVAZ Association | +90 414 313 69 92 | avaz@avaz.org.tr |
Kamberiye Mah. Harran Üniv Cad. Zafer İşhanı A Blok Apt. No: 7/13 Haliliye / Şanlıurfa / TÜRKİYE