Welcome to our website! Call us:0090 414 313 69 92 and send e-mail: avaz@avaz.org.tr

AVAZ DERNEĞİ, EĞİTMEN ARIYOR – AVAZ ASSOCIATION LOOKS FOR A TRANIER

AVAZ DERNEĞİ, EĞİTMEN ARIYOR
AVAZ Derneği, 2017 yılında Şanlıurfa’da bir grup sivil toplum gönüllüsü tarafından kurulmuş yerel bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşun temel amacı, yerel topluluk içinde dezavantajlı bireylerin yaşamlarının iyileştirilmesine ve gelişimine katkıda bulunmaktır. Evrensel değerler ve Birleşmiş Milletler Hak Sözleşmeleri doğrultusunda AVAZ, yerel dezavantajlı birey ve grupların haklarının korunmasının yanı sıra mülteci ve sığınmacıların haklarının korunmasına ve geliştirilmesine de çalışmaktadır. Bu amaçla genç ve yetişkin eğitimleri, çocuklar için örgün eğitim destekleri, kadınların güçlendirme programları ve başlangıç desteği gibi geçim destekleri sunmaktadır.
AVAZ Derneği Şanlıurfa’da yürüteceği bir projede istihdam edilmek üzere, Proje Eğitmeni arıyor.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
 • Şanlıurfa’da ikamet eden/kendi imkanlarıyla ikamet edebilecek (kira desteği, lojman vb. bir servis sunulmayacaktır),
 • En az lisans mezuniyet derecesine sahip,
 • MS Office programlarını aktif ve yaratıcı şekilde kullanabilen,
 • Türkçe ve İngilizce dillerinde akıcı konuşma ve yazma becerisine sahip,
 • Proje Yazımı ve Yönetimi, Bütçe Hazırlama ve Uygulama, İzleme Değerlendirme alanlarında
  eğitim verebilecek yetkinliği olan,
 • Sivil toplum alanında çalışma deneyimi olan veya sivil toplumda çalışmaya istekli,
 • Planlı ve düzenli çalışma anlayışına sahip, etik değerlere özen gösteren, hak yemeyen, güven duyan ve güven veren,
 • STK’da çalışmanın piyasa şartlarında çalışmaktan farklı olduğunu, insan sevgisi ve ciddi özveri gerektirdiğini bilen,
 • Dil, din, ırk, etnik köken, cinsel tercih vb. konularda önyargılı olmayan, insan hak ve özgürlüklerine saygılı,
 • Sivil toplum çalışmalarında hedef grup olan yararlanıcıların birer sayıdan ziyade bireyler olduklarının ayırdında,
 • Sorumluluk bilinci ve problem çözme becerisine sahip,
 • AVAZ Derneği’nin misyon ve vizyonuna uygun şekilde çalışacak ve bu değerleri temsil edebilecek çalışma arkadaşı arıyoruz.

Bu özellikleri taşıyorsanız lütfen başvuru yapınız.

AVAZ ASSOCIATION LOOKS FOR A TRANIER

The AVAZ Association has been established as a local non-governmental organization on August 8, 2017 by a group of civil society volunteers in Şanlıurfa, Turkey. The main aim of establishment was to contribute to the development of the lives of disadvantaged people within the community in Şanlıurfa, at the local level. In line with the universal norms and U.N. conventions on rights, the AVAZ is dedicated to promote and protect the basic human rights of disadvantaged individuals and groups as well as the rights of refugees and asylum seekers in Şanlıurfa, and in S.E Turkey. For this purpose, AVAZ works to offer young and adult trainings, formal education supports for children, women empowerment programs and livelihood support such as start-up supports.

AVAZ Association is looking for a competent trainer on project development and management to work in scope of a project to be carried out in Şanlıurfa. The required qualifications are below:

 • having Republic of Turkey citizenship,
 • to be resident or to able to reside in Şanlıurfa with her/his own resources (unfortunately we have no service available for housing benefit/lodging),
 • a minimum B.A. degree,
 • ability to use MS Office programs actively and creatively,
 • proficiency in Turkish and English languages,
 • strong training skills in the areas of project writing and management, budget preparation and implementation, monitoring and evaluation
 • having work experience in civil society or willing to work in civil society,
 • Ability to work in a planned way, paying attention to ethical values, being fair and respectful to rights,
 • Knowing the difference btw working for civil society and in market conditions,
 • Respectful to differences in language, religion, race, ethnicity, sexual orientation, etc. and respecting human rights and freedoms;
 • Recognizing that the beneficiaries, who are the target groups in civil society activities, are individuals rather than statistics,
 • Having sense of responsibility and problem solving skills,
 • To be able to work in accordance with the mission and vision of AVAZ Association and to represent these values.

If you think that you have these qualifications, please send your CV.

AVAZ Derneği | AVAZ Association | +90 414 313 69 92 | avaz@avaz.org.tr |
Kamberiye Mah. Harran Üniv Cad. Zafer İşhanı A Blok Apt. No: 7/13 Haliliye / Şanlıurfa / TÜRKİYE